Kontakt

GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Tłumaczenie na policji

piątek, 14, lipiec 2017
Muszą Państwo złożyć zeznania na komisariacie? Potrzebują pomocy przy porozumieniu się z niemieckim adwokatem? Należy się Państwu z urzędu bezpłatny tłumacz!

Czytaj więcej...


Kiedy tłumaczenie jest prawnie ważne?

środa, 12, kwiecień 2017
W przypadku, gdy umowa została zawarta zgodnie z niemieckim prawem i zostało sporządzone jej tłumaczenie na język polski, jaką wartość prawną ma owe tłumaczenie? Czy tekst w języku niemieckim zawsze ma pierwszeństwo przy interpretacji i ocenie prawnej, a tekst polski służy jedynie do celów informacyjnych?

Czytaj więcej...


Legalizacja, apostille, uwierzytelnienie - czyli dokładnie co?

wtorek, 27, wrzesień 2016
Legalizacja to potwierdzenie autentyczności zagranicznego dokumentu urzędowego przez pracownika konsulatu kraju, w którym dokument ma zostać użyty. Apostille potwierdza (podobnie jak legalizacja) autentyczność dokumentu urzędowego, jest ona jednak wystawiana przez urząd kraju wydającego sam dokument. Oznacza to, że w przypadku apostille nie jest konieczny udział urzędnika obcego kraju, w którym dokument ma zostać użyty.

Czytaj więcej...


Refundacja kosztów za tłumaczenie

piątek, 06, maj 2016
Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

Czytaj więcej...


Czy tłumaczenia poświadczone w Niemczech są uznawane w innych krajach?

sobota, 24, październik 2015
Tłumaczę od lat regularnie dokumenty na język polski i angielski powołując się na zaprzysiężenie w Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Menem. Nie znam przypadku, w którym sporządzone przeze mnie tłumaczenie uwierzytelnione byłoby zanegowane w Polsce lub kraju anglojęzycznym.

Czytaj więcej...


Kiedy warto skorzystać z usług wolnego tłumacza?

piątek, 11, wrzesień 2015
Duże biura tłumaczeń zatrudniające własnych kierowników projektów i tłumaczy są z zasady interesujące tylko dla wielkich firm obecnych na światowych rynkach i potrzebujących tłumaczenia ich dokumentacji technicznej lub strony internetowej na wiele różnych języków. Sprawa wygląda inaczej, jeśli prowadzą Państwo małe lub średnie przedsiębiorstwo lub prowadzą własną działalność gospodarczą i potrzebują jedynie tłumaczenie na pojedynczy język obcy.

Czytaj więcej...


Tłumacz Google dobrą alternatywą?

środa, 15, lipiec 2015
Od jakiegoś czasu krąży opinia, iż zawód tłumacza jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są przecież dostępne już dzisiaj za darmo i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepsze. Rozwiązanie to jak najbardziej nadaje się do niektórych prywatnych zastosowań, na przykład gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy znalezieniu drogi. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się w ten sposób łatwiejsza.

Czytaj więcej...


Wskazówki dotyczące ochrony danych

piątek, 20, marzec 2015
Jako tłumacz sądowy często dowiaduję się o sprawach natury osobistej. Ze względu na ustawowe zobowiązanie do poufnego traktowania nie wolno mi przekazywać innym osobom jakichkolwiek treści powierzanych mi w formie pisemnej lub ustnej. Zapisy obowiązującej mnie ustawy o zachowaniu poufności (niem. Verpflichtungsgesetz) mają bardzo szeroki zakres. Obejmują one przestępstwa takie jak naruszenie obowiązku należytego przechowywania dokumentów, naruszenie poufności słowa, naruszenie tajemnic prywatnych, wykorzystanie obcych tajemnic lub naruszenie tajemnicy podatkowej. Traktuję obowiązek zachowania poufności wobec Państwa danych bardzo poważnie i podejmuję wszelkie możliwe środki, aby go spełnić.

Czytaj więcej...


Profesjonalni tłumacze dla innych języków

piątek, 16, styczeń 2015
Jako tłumacz-freelancer realizuję wszystkie zlecenia na własną odpowiedzialność i wyłącznie w moich trzech językach roboczych, tj. w języku polskim, niemieckim i angielskim. Jeżeli potrzebują Państwo tłumacza dla innego języka, to polecam skorzystać z wyszukiwarki Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy BDÜ. Mogą mieć Państwo wówczas pewność, że trafią na rzetelnego tłumacza, ponieważ do tego stowarzyszenia przyjmowani są wyłącznie tłumacze legitymujący się ukończeniem odpowiednich studiów uniwersyteckich, zdaniem egzaminu państwowego i/lub wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Czytaj więcej...


Tłumacz przysięgły, specjalistyczny, konferencyjny? - mały przewodnik po nazewnictwie

poniedziałek, 15, grudzień 2014
Szukając usługodawcy w zakresie tłumaczeń można natrafić na różne nazwy zawodów. Warto pamiętać, że istnieje rozróżnienie między tłumaczami przekładu pisemnego (niem. Übersetzer) oraz przekładu ustnego (niem. Dolmetscher). Ci pierwsi zajmują się wyłącznie tłumaczeniem tekstów, natomiast tłumacze ustni zajmują się przekładem treści mówionych na inny język. Zawód tłumacza nie jest prawnie chroniony w Niemczech. Oznacza to, że każda osoba może zarejestrować się w urzędzie skarbowym i oferować usługi w tym zakresie, kuriozalnie także wówczas, gdy nie włada żadnym językiem obcym.

Czytaj więcej...


Ile kosztuje tłumaczenie?

środa, 02, lipiec 2014
W odróżnieniu do niektórych innych wolnych zawodów w Niemczech tłumacze nie mają stałej taryfy opłat. Ustalone odgórnie i powszechnie obowiązujące stawki nie miałyby zbytnio sensu, ponieważ projekty tłumaczeniowe mogą bardzo się od siebie różnić w zależności od specjalizacji, nakładu pracy i kombinacji językowej. Wyjątkiem jest ustawa o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG), która gwarantuje przejrzystość i równe traktowanie w zakresie przekładu prawniczego.

Czytaj więcej...


Poproszę o tłumaczenie na angielski! - Ale na który?

czwartek, 08, maj 2014
Najważniejszy język świata jest specyficzny pod kilkoma względami. Angielski jest mówiony jako pierwszy lub drugi język ojczysty oraz jako język obcy w bardzo różnych krajach i z tego względu zawiera ogromny zasób słownictwa. Angielski mówiony w Walii różni się od angielszczyzny mówionej w Kalifornii czy Kenii. Różnice te dotyczą nie tylko wymowy, ale również pisowni niektórych słów. Pojęcia z prawie wszystkich dziedzin życia, czy to wyrażenia języka codziennego („restroom“ a „cloakroom“) czy też nazwy funkcji urzędniczych („minister“ a „secretary“) mogą daleko od siebie odbiegać, co rodzi niebezpieczeństwo niewłaściwego przekładu.

Czytaj więcej...


Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches... - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

poniedziałek, 03, luty 2014
W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

Czytaj więcej...


Uwierzytelnione tłumaczenie świadectw do uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech: więcej niż sama pieczątka

poniedziałek, 28, październik 2013
Kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą są weryfikowane w ramach specjalnej procedury urzędowej, zanim zostaną uznane za równorzędne z zawodami chronionymi w Niemczech. Obok urzędowo potwierdzonej kopii oryginalnego świadectwa wraz z listą ukończonych przedmiotów i uzyskanych ocen, życiorysu i dalszych dokumentów trzeba także przedłożyć tłumaczenia świadectw uwierzytelnione przez tłumacza zaprzysiężonego dla sądów i notariuszy w Niemczech.

Czytaj więcej...


«Pracujemy wyłącznie z native speakerami»

niedziela, 08, wrzesień 2013
Biura tłumaczeń z najwyższymi zawodowymi standardami, główni „gracze” branży, często wskazują na swoich stronach internetowych na systemy certyfikowania ISO lub na własny system zarządzania jakością, na który z reguły składa się tak zwana zasada czworga oczu. Trudno jest zazwyczaj znaleźć formułkę „pracujemy wyłącznie z native speakerami” na stronach internetowych tych renomowanych biur.

Czytaj więcej...


Ostatnio w urzędzie stanu cywilnego: czy była pani już w związku z inną kobietą?

czwartek, 16, maj 2013
„Tłumaczy się nie słowa, ale treści“ – na taką frazę napotkałem kilka lat temu. Ta uwaga jest słuszna, ale niekompletna. Przy tłumaczeniu pisemnym lub ustnym wyjaśniana jest nie tylko treść tego, co zostało powiedziane, ale także dochodzi przy tym nieubłaganie do przekazu kodów kulturowych, które uznajemy za oczywiste (i które z kolei stwarzają swoje problemy językowe).

Czytaj więcej...


Tłumaczenie w sądzie sportowym

czwartek, 16, maj 2013
Czy to szkolenie BHP, czy to negocjacje biznesowe, czy wreszcie duża konferencja Opla, tłumacz musi dać sobie radę w każdych warunkach. W ciągu ostatnich lat specjalizowałem się wprawdzie w dziedzinie prawa.

Czytaj więcej...


Termin u notariusza: dlaczego nie warto rezygnować z tłumacza

czwartek, 16, maj 2013
Rezygnacja z pomocy tłumacza przysięgłego przy poświadczeniu notarialnym może się okazać korzystna tylko pozornie, bowiem prawne i finansowe konsekwencje niepoprawnie przetłumaczonej i przez to źle zrozumianej umowy mogą stać się szczególnie kosztowne.

Czytaj więcej...