Wskazówki dotyczące ochrony danych

Jako tłumacz sądowy często dowiaduję się o sprawach natury osobistej. Ze względu na ustawowe zobowiązanie do poufnego traktowania nie wolno mi przekazywać innym osobom jakichkolwiek treści powierzanych mi w formie pisemnej lub ustnej. Zapisy obowiązującej mnie ustawy o zachowaniu poufności (niem. Verpflichtungsgesetz) mają bardzo szeroki zakres. Obejmują one przestępstwa takie jak naruszenie obowiązku należytego przechowywania dokumentów, naruszenie poufności słowa, naruszenie tajemnic prywatnych, wykorzystanie obcych tajemnic lub naruszenie tajemnicy podatkowej. Traktuję obowiązek zachowania poufności wobec Państwa danych bardzo poważnie i podejmuję wszelkie możliwe środki, aby go spełnić.

Pełna odpowiedzialność za wykonywane zlecenia

Przy korzystaniu z biura tłumaczeń nigdy nie wiedzą Państwo, w czyje ręce trafią powierzone dokumenty. Wiele biur przekazuje zlecenia tłumaczom z zewnątrz, z którymi jeszcze nigdy nie miały bezpośredniego kontaktu. Także ja otrzymuję regularnie zapytania od nieznanych pośredników, którzy przysyłają mi poufne teksty w załączniku mimo braku podpisanego porozumienia o zachowaniu poufności.

W przeciwieństwie do pośredniczących biur tłumaczeń realizuję wszystkie zlecenia samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Państwa dokumenty, niezależnie czy są to oryginały czy kopie w formie drukowanej lub elektroniczne treści takie jak wiadomości e-mail lub skany, nie opuszczają mojego biura i nie są udostępniane osobom trzecim. Wyjątki od tej reguły, na przykład, gdy dany tekst ma zostać dodatkowo skorygowany przez drugiego tłumacza, muszą zostać wyraźnie ustalone.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane przesyłane przez moją stronę internetową lub na moją skrzynkę pocztową są zapisywane wyłącznie na serwerach w Niemczech i podlegają tym samym niemieckiemu prawodawstwu w zakresie ochrony danych, które należy do najsurowszych na świecie. Więcej informacji na temat używanej przeze mnie infrastruktury informatycznej znajdą Państwo pod adresem http://all-inkl.com/info/rechenzentrum/ (strona w j. niemieckim).

Wszystkie wykonane tłumaczenia oraz wiadomości e-mail są zapisywane, chyba że obowiązują szczególne umowy o ochronie danych. Zapisywane pliki służą przede wszystkim do celów kontroli podatkowej.  Poza tym dane przechowywane są ze względu na prowadzenie i aktualizowanie terminologii. Zapis danych ma praktyczną korzyść dla klientów, ponieważ mogą Państwo w każdej chwili (nawet po upływie kilku lat) zażądać ponownego wystawienia tego samego tłumaczenia. Jeżeli posiadają Państwo firmę i są zainteresowani stałą współpracą, to mogę w ten sposób również zarządzać pamięciami tłumaczeniowymi (TM), zapewniającymi spójność słownictwa charakterystycznego dla Państwa firmy. Jeżeli mimo to nie chcą Państwo, aby tłumaczenia dokumentów były przeze mnie przechowywane, to proszę przekazać mi odpowiednią informację przy złożeniu zlecenia.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Wszystkie informacje dotyczące tematów prawnych na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie są poradami prawnymi. Wskazówki są udzielane według najlepszej wiedzy i przekonania. Nie może być za nie jednak ponoszona żadna odpowiedzialność.