Tłumaczenie na policji

W jakich przypadkach konieczne jest tłumaczenie na posterunkach policji?
Na podstawie dyrektywy 2010/64/UE w sprawie prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym, każdemu podejrzanemu bądź oskarżonemu przysługuje podczas przesłuchania tłumacz, jeśli dana osoba nie włada językiem, w którym toczy się postępowanie. Tłumacze są wzywani również, jeśli świadkowie bądź ofiary składające zeznania nie władają językiem urzędowym. Dalszym zakresem pracy jest tak zwane przechwytywanie danych w postępowaniach przygotowawczych, w ramach którego zachodzi konieczność przekładu podsłuchanych rozmów telefonicznych lub wiadomości w języku obcym.

Jak odbywają się tłumaczenia na posterunkach policji?
Na posterunkach policji najczęściej tłumaczenie odbywa się konsekutywnie. Poza tym często wymagane jest tłumaczenie z kartki, jak na przykład w przypadku formułek pouczających. Z zasady (przed ostatecznym podpisaniem) tłumaczony jest też cały protokół przesłuchania po jego zakończeniu.

Jaka jest specyfika pracy tłumacza na posterunkach policyjnych?
Specyficzna jest przede wszystkim tematyka. Regularnie ma się do czynienia z przypadkami, o których zwykle słyszy się tylko z mediów. Naruszenie nietykalności cielesnej, wykorzystanie seksualne, napad a nawet morderstwo mogą być przedmiotem postępowania i wymagają zachowania profesjonalnego dystansu. Charakterystyczny dla tłumaczenia policyjnego jest poza tym cel tłumaczenia (pomoc w ustalaniu i wyjaśnianiu przestępstw) oraz jego miejsce (pokój przesłuchań, posterunki z bramkami bezpieczeństwa, areszt policyjny itp.).

Jakie cechy osobiste musi spełniać tłumacz policyjny?
Tłumacze pracujący dla policji muszą spełniać liczne wymogi. Z tego powodu powinni być angażowani wyłącznie tłumacze z odpowiednimi kwalifikacjami.
Ważnym czynnikiem jest bezstronność. Tłumacz musi w każdej sytuacji zachować neutralną rolę, która ogranicza się do pośrednictwa językowego. Niekiedy wypowiedź, którą należy przetłumaczyć, jest nieprecyzyjna, nieskładna, nielogiczna bądź całkowicie niezrozumiała. W takim wypadku tłumacz powinien powstrzymać się od pokusy interpretacji bądź „upiększania” niepełnej wypowiedzi.

Jestem do Państwa dyspozycji jako tłumacz policyjny języka polskiego, niemieckiego i angielskiego. Tłumaczy przysięgłych dla innych języków znajdą Państwo pod adresem www.justiz-dolmetscher.de. Większość posterunków policji prowadzi też własne listy tłumaczy.

Zwolnienie z odpowiedzialności
Wszystkie informacje dotyczące tematów prawnych na tej stronie służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie są poradami prawnymi. Wskazówki są udzielane według najlepszej wiedzy i przekonania. Nie może być za nie jednak ponoszona żadna odpowiedzialność.