Emerytura i renta

„Renta” w języku polskim to okresowe świadczenie pieniężne dla osób niezdolnych do pracy lub współmałżonków zmarłego. „Emerytura” odnosi się do świadczenia stałego wypłacanego osobom po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Zakres semantyczny niemieckiego słowa Rente obejmuje zarówno renty, jak i emerytury w znaczeniu polskim. Jak więc dokonać rozróżnienia, jeśli chcemy, aby Niemiec nas jednoznacznie zrozumiał?

Problem można rozwiązać stosując wyraz złożony. Na rentę z tytułu pełnej lub częściowej niezdolności do pracy (tzw. „renta inwalidzka”) powiemy Erwerbsminderungsrente, na emeryturę zaś – Altersrente lub Rente wegen Alters (dosłownie: „renta starcza”). Na emeryturę istnieją także określenia Pension lub Ruhegehalt, trzeba jednak pamiętać, że w niemieckim systemie odnoszą się one wyłącznie do urzędników, sędziów i żołnierzy. Z kolei słowa Ruhestand, a także Vorruhestand (wcześniejsza emerytura) są uniwersalne i obejmują wszystkich pracujących.

W Polsce istnieje wiele rodzajów rent, przy których łatwo o błąd w tłumaczeniu. I tak „renta rodzinna” (nazywana niekiedy rentą wdowią) nie ma jednoznacznego ekwiwalentu w języku niemieckim. Możemy powiedzieć Familienrente, ale nieubłagalnie zaznaczymy przy tym, że jest to świadczenie typowo polskie. Bez przypisu lub podania kontekstu dosłowne tłumaczenie będzie niezrozumiałe. Utarty niemiecki termin określający świadczenie dla członków rodziny zmarłej osoby, który należy wziąć pod uwagę, to Hinterbliebenenrente.

„Renta szkoleniowa” wypłacana w ramach przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy to Übergangsgeld. „Renta socjalna“ dla osób nieposiadających wystarczających okresów składkowych to Grundsicherung. „Rentę strukturalną” dla rolników przekazujących nieruchomości rolne następcom można opisać terminem Rente gegen Hofabgabe (analogiczne świadczenie zostało zlikwidowane w Niemczech kilka lat temu).

A co z osławioną Grundrente, nazywaną w dyskursie politycznym Respektrente, która została wybrana „Słowem Roku 2019” w Niemczech? Można przetłumaczyć to świadczenie bezpośrednio jako „emerytura podstawowa”, ale „emerytura najniższa” lub „emerytura minimalna” lepiej oddadzą esencję Grundrente. A ponieważ „emerytura respektowa” brzmi sztucznie i niezgrabnie, warto jest skorzystać z tłumaczenia opisowego takiego jak „podstawowe świadczenie emerytalne będące wyrazem szacunku dla weteranów pracy”, bo o to tutaj właśnie chodzi.

Samo Życie, wydanie 3/21 (590), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.