Warsztat


Etymologii „warsztatu” trzeba się doszukiwać właśnie w języku niemieckim, tj. w słowie Werkstatt. Wywodzące się ze średniowiecza słowo to przede wszystkim miejsce pracy rzemieślnika. „Warsztat” ma jednak także inne znaczenia i pojawia się w różnych związkach frazeologicznych, które nastręczają kłopotów przy tłumaczeniu.

Zajęcia praktyczne doskonalące jakąś umiejętność (np. warsztaty dziennikarskie) to w języku niemieckim też Werkstatt, częściej jednak Workshop lub Seminar, a niekiedy Sitzung (np. w przypadku warsztatów terapii zajęciowej). Można coś wziąć „na warsztat“, czyli zabrać się do jakiejś pracy (niekoniecznie fizycznej). Niemieckim odpowiednikiem może być tutaj zwrot sich einer Sache annehmen lub eine Sache angehen. Można „znać” swój warsztat, czyli sein Handwerk kennen. Można „mieć” jakiś warsztat w sensie ogółu metod i środków stosowanych w pracy. W języku niemieckim trudno jest znaleźć dobry odpowiednik na takie użycie. Można użyć słowa Arbeitswerkstatt, ale bardziej idiomatyczne będą (w zależności od kontekstu) takie słowa jak Handwerkszeug, Hilfsmittel albo Fertigkeiten, Kompetenzen lub Fachkenntnisse. Na przykład w zdaniu „pan mecenas wykazuje się świetnym warsztatem prawniczym” powiemy, że charakteryzuje się on durch ausgezeichnete juristische Fachkompetenz. Manager o świetnym „warsztacie narzędziowym” z obszaru zarządzania posiada hohe praktische Managementkompetenz, itd.

Czasami „warsztat” można zrozumieć dwojako, a więc zarówno jako zajęcia, jak i ogół posiadanych umiejętności. Na przykład w przypadku „warsztatu aktorskiego” możemy w zależności od kontekstu powiedzieć Schauspielseminar (czyli zajęcia z aktorstwa) lub Schauspielkunst tudzież schauspielerische Fähigkeiten (czyli posiadane zdolności aktorskie i ich stosowanie).

Samo Życie, wydanie 7/21 (594), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.