Termin


Zarówno z języku polskim, jak i niemieckim termin oznacza konkretną datę, kiedy coś ma nastąpić. Możemy więc w obu językach przełożyć coś „na późniejszy termin” (auf einen späteren Termin verschieben). Także termin wizyty u lekarza lub rozprawy w sądzie to w języku niemieckim Termin.

Sprawa komplikuje się w przypadku związków frazeologicznych, które mają nieco inne znaczenie. Na przykład, gdy musimy złożyć jakiś wniosek „we wskazanym terminie”, to w języku niemieckim użyjemy słowa Frist. „Termin nieprzekraczalny” (tzw. zawity) to nie Ausschlusstermin, ale właśnie Ausschlussfrist. „Termin wykonania prac”, często tłumaczony jako Fertigstellungstermin, brzmi bardziej idiomatycznie jako Ausführungsfrist lub (wariant bardziej opisowy) Frist für die Ausführung der Arbeiten. A jeśli wyznaczamy trzymiesięczny „termin płatności”, to dokonujemy Setzung einer dreimonatigen Zahlungsfrist.

Zamiast słowa Frist napotkamy coraz częściej na anglicyzm Deadline. W podobnych zastosowaniach „termin” oznacza w zasadzie nie jakiś moment w przyszłości, ale określony upływ czasu. Dlatego często w języku niemieckim pojawiają się w tym kontekście słowa takie jak Zeitraum lub innerhalb. Na przykład złożenie wniosku w „terminie do tygodnia” to Antragstellung innerhalb einer Woche, itd.

Oczywiście „termin” może oznaczać też tyle, co pojęcie (np. termin medyczny lub literacki). Wówczas użyjemy w języku niemieckim słowa Begriff, Fachausdruck lub Terminus.

Samo Życie, wydanie 8/21 (595), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.