Dyplom


Niemiecki Diplom to przykład wyjątkowo podstępnego „fałszywego przyjaciela”. Sięgające średniowiecza słowo jest rzeczywiście znane i stosowane we współczesnej niemczyźnie, oznacza ono jednak w 99% przypadków nie dowolne świadectwo potwierdzające ukończenie wykształcenia, ale konkretny tytuł zawodowy nadawany przez uczelnie wyższe na kierunkach nauk ścisłych (np. Diplom-Ingenieur lub Diplom-Chemiker). Diplom jest więc nazwą własną stopnia akademickiego (jak „licencjat” lub „magister” w Polsce).

„Dyplom” w sensie dokumentu stwierdzającego przyznanie tytułu zawodowego lub naukowego to w języku niemieckim najczęściej Urkunde, a niekiedy Zeugnis, Zertifikat lub Brief. „Dyplom ukończenia studiów wyższych” przetłumaczymy zatem poprawnie nie jako Hochschuldiplom, lecz jako Urkunde über den Hochschulabschluss. „Dyplom magisterski“ to nie Magisterdiplom, ale Magisterurkunde, itd.

Dyplom ukończenia (np. szkoły podstawowej) to Abgangszeugnis lub Abschlusszeugnis. „Dyplom mistrzowski” tłumaczymy jako Meisterbrief, a czeladniczy jako Gesellenbrief. „Dyplom uznania” za szczególne osiągnięcia to Anerkennungsurkunde, a „dyplom honorowy” to Ehrenurkunde. Na „dyplom uczestnictwa” najczęściej powiemy po prostu Teilnahmebescheinigung.

„Dyplomowany specjalista” to zertifizierte Fachkraft, a „dyplomowany księgowy“ to geprüfter Buchhalter. „Nauczyciel dyplomowany” nie ma w Niemczech bezpośredniego odpowiednika, musimy więc dokonać tłumaczenia opisowego stosując np. sformułowanie Lehrer im höheren Dienst.

Samo Życie, wydanie 9/21 (596), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.