Świadczenie


Można wyodrębnić trzy zasadnicze znaczenia tego słowa. Z jednej strony świadczenie to po prostu usługa „wyświadczana” komuś. W znaczeniu ściśle prawnym „świadczenie” to zachowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania, które służy zadośćuczynieniu interesowi wierzyciela. W trzecim znaczeniu świadczenia to płatności państwa opiekuńczego (np. w formie zasiłków) w celu ulepszenia bytu obywatela z uwagi na określoną sytuację życiową.

W języku niemieckim świadczenie udzielane w ramach usług to Dienstleistung lub Service. Świadczenie w sensie prawnym (np. świadczenia ubezpieczeniowe) to Leistung, a świadczenie wzajemne to Gegenleistung. Generalnie świadczenia socjalne to także Leistungen, w niektórych przypadkach używa się takich słów jak Beihilfe, Zuschlag lub Zulage, w szczególności, gdy chodzi o dodatki do świadczeń znane także w polskim prawie socjalnym. Poza tym często stosuje się wyrazy złożone z końcówką -geld, na przykład w przypadku znanego powszechnie zasiłku rodzinnego Kindergeld.

Świadczenie pielęgnacyjne to w Niemczech Pflegegeld, a świadczenie opiekuńcze to Betreuungs- und Pflegeleistung. Świadczenie wychowawcze (tzw. 500 plus), to w sumie odpowiednik niemieckiego Kindergeld, możemy jednak użyć tłumaczenia dosłownego (np. Erziehungsleistung „500 Plus”), jeśli chcemy zaznaczyć polską specyfikę tego świadczenia. Świadczenie rodzicielskie to w Niemczech Elterngeld, zaś świadczenie z tytułu urodzenia dziecka to Mutterschaftsgeld.

A co ze świadczeniem „Dobry Start” w postaci jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny? W Niemczech nie ma takiego świadczenia, ale za to jest w Austrii, gdzie używa się słowa Schulstartgeld i właśnie tego tłumaczenia możemy użyć.

Samo Życie, wydanie 2/22 (601), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.