Ogarniać

To słowo ma wiele dosłownych i przenośnych znaczeń, co nastręcza sporo problemów przy tłumaczeniu na język obcy. Możemy być na przykład ogarnięci ciemnością lub mgłą, wówczas użyjemy w języku niemieckim umgeben lub (bardziej poetycko) umwoben. Możemy coś ogarnąć spojrzeniem, a więc betrachten lub anschauen. Wojna może „ogarnąć” kraj lub ogień może „ogarnąć” dom, w takich przypadkach użyjemy czasowników übergreifen lub überkommen. Ale uwaga: jeśli ogarnie nas radość, to użyjemy nieco innego czasownika, mianowicie ergreifen. A jeśli jakąś osobę ogarnia przerażenie, to może ona użyć czasownika zwrotnego: es gruselt mich.

A jak powiedzieć „ogarnąć chałupę“ w sensie posprzątania mieszkania? Neutralne słowo to aufräumen, ale jeśli chcemy użyć bardziej potocznego sformułowania, to możemy użyć zwrotu Haushalt machen. Jeśli musimy „się ogarnąć” w sensie wyszykowania do wyjścia dokądś, to użyjemy czasownika sich fertigmachen. Jeśli zaś Polak powie „weź się ogarnij!”, to Niemiec powie reiß dich mal zusammen!

W języku bardzo kolokwialnym zwrot „czy możesz to jakoś ogarnąć?” może oznaczać tyle co „zorganizować”, „załatwić” lub „doprowadzić do porządku”. W tym kontekście użyjemy w języku niemieckim erledigen lub in Ordnung bringen. Poza tym „ogarniać” oznacza „pojmować”, a więc erfassen lub begreifen. W celu zachowania mowy potocznej możemy tutaj użyć słowa kapieren, czyli „kapować”, „kumać”, „łapać o co chodzi”.

Samo Życie, wydanie 4/22 (603), tłumacz przysięgły mgr Adam Gałamaga

Powyższy tekst jest chroniony prawem autorskim. Wolno go powielać lub cytować wyłącznie za podaniem nazwiska autora i nazwy publikacji.

Flaggen Dreieck

Galamaga Translations ist Mitglied im BDÜ

Uebersetzer.eu Premium Mitglied

SDL Trados Studio - Software

Across Logo

Uwaga: aktualnie nie przyjmuję nowych zleceń

tłumaczenia poświadczone akceptowane przez wszystkie urzędy

precyzyjny przekład

ochrona ubezpieczeniowa

ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

doradztwo w cenie

na życzenie poświadczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i klauzulą apostille

Blog

  • Linijki normowane, strony rozliczeniowe, matches… - wszystko o rozliczaniu usług tłumaczeniowych

    W Niemczech przyjęło się rozliczać prace tłumaczeniowe według tak zwanych linijek normowanych (niem. Normzeile). Jedna linijka normowana tekstu składa się z 55 znaków ze spacjami. Za podstawę kalkulacji można przyjąć liczbę znaków w tekście wyjściowym lub docelowym. W przypadku tekstów niedostępnych w formie elektronicznej najczęściej oblicza się honorarium ze względów praktycznych według znaków w tekście docelowym, tj. w tłumaczeniu.

  • Refundacja kosztów za tłumaczenie

    Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

  • Tłumacz Google dobrą alternatywą?

    W powszechnym mniemaniu zawód tłumacza (jak wiele innych) jest zagrożony wyginięciem. Programy do tłumaczenia automatycznego oferowane np. przez Google lub Bing są dostępne bezpłatnie i w każdej chwili. Trzeba przyznać, że darmowe tłumaczenia online są z roku na rok coraz lepszej jakości. Jest to wygodne rozwiązanie dla prywatnych zastosowań, na przykład, gdy jesteśmy za granicą i potrzebujemy szybkiej pomocy przy zapytaniu o drogę lub porozumieniu się z hotelarzem. Nawet jeśli nie można w pełni polegać na proponowanych tłumaczeniach, komunikacja staje się łatwiejsza.