Kontakt

Adam Galamaga
GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Tłumaczenie uwierzytelnione

Jako tłumacz przysięgły przy Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Menem (Landgericht Frankfurt am Main) dokonuję przekładu dokumentów takich jak świadectwa, umowy, orzeczenia, wyroki sądowe, pełnomocnictwa, akty notarialne, dyplomy itp. w języku polskim, niemieckim i angielskim na własną odpowiedzialność oraz potwierdzam zgodność tłumaczenia z przedłożonym oryginałem lub odpisem przez wystawienie noty uwierzytelniającej z pieczątką i podpisem. Na potrzeby polskich urzędów jestem także zaprzysiężony w Ministerstwie Sprawiedliwości RP.

Uwierzytelnione tłumaczenie (także zwane tłumaczeniem poświadczonym lub, potocznie, "przysięgłym") jest honorowane przez urzędy, sądy, jednostki administracyjne i wszystkie inne placówki publiczne na terenie całych Niemiec. Uznawanie tłumaczeń uwierzytelnionych poza granicami Niemiec nie jest jednoznacznie uregulowane, dlatego najlepiej jest zwrócić się bezpośrednio do urzędu za granicą, który ma przyjąć tłumaczenie, i zapytać, czy jest ono przez nie honorowane. W praktyce tłumaczenia na język angielski uwierzytelnione w Niemczech są uznawane za granicą bez problemu. W przypadku tłumaczeń na język polski trzeba pamiętać, że Ambasada i konsulaty RP w Niemczech akceptują wyłącznie tłumaczenia poświadczone przez tłumaczy zaprzysiężonych w Polsce. Posiadany przeze mnie status tłumacza przysięgłego zarówno w Niemczech jak i w Polsce gwarantuje, że wszystkie urzędy i placówki dyplomatyczne w obu krajach zaakceptują wykonane przeze mnie tłumaczenie.

Możliwe, że przedkładając dokumenty w niemieckim urzędzie zostaną Państwo poproszeni o okazanie tak zwanej "amtlich beglaubigte Kopie" lub "öffentlich beglaubigte Kopie". Tego typu urzędowo uwierzytelniona kopia nie ma nic wspólnego z tłumaczeniem przysięgłym, ale zostanie Państwu wydana w urzędzie obywatelskim (Bürgeramt) lub w sądzie lokalnym (Ortsgericht). Dane kontaktowe Ortsgericht we Frankfurcie można znaleźć tutaj. W Moguncji istnieje możliwość uzyskania uwierzytelnionej kopii w Stadtverwaltung.

Proszę również zwrócić uwagę na najczęściej zadawane pytania.

Szczegółowe informacje na temat przekładu prawnego można znaleźć tutaj.

Podstawa prawna:
Zaprzysiężenie przy Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Menem (Landgericht Frankfurt am Main), nr akt 316 E-95-2 (zob. lista tłumaczy pisemnych i ustnych organów sądownictwa); wpis na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości nr TP/67/15

Przebieg zlecenia

Istnieje możliwość uwierzytelnienia zgodności tłumaczenia z oryginałem lub odpisem. W przypadku dostarczenia drukowanej lub elektronicznej kopii (skanu) oryginalnego dokumentu proszę dopilnować, aby była ona kompletna i czytelna.

Mogą Państwo podesłać dokumenty pocztą, faksem lub przez e-mail, przekazać mi je osobiście w Mainz po uzgodnieniu terminu lub wrzucić je do mojej (bezpiecznej) skrzynki na listy wraz z danymi kontaktowymi na zewnątrz budynku. Przekazanie dokumentów jest w razie potrzeby także możliwe w Wiesbaden lub we Frankfurcie, ponieważ często bywam w obu tych miastach. Ze względów bezpieczeństwa przesyłka pocztowa poufnych dokumentów powinna odbywać się listem poleconym (niem. "Einschreiben").

Państwa teksty zostaną przetłumaczone w ciągu kilku dni. Przy odbiorze tłumaczenia otrzymają Państwo imienny rachunek z adresem. Proszę przekazać adres w momencie nadania zlecenia oraz poinformować mnie, czy rachunek ma zostać zapłacony gotówką, przelewem, PayPal czy za pobraniem. Na życzenie przesyłam skan uwierzytelnionego tłumaczenia przez e-mail lub faks bez dodatkowej opłaty. Mogą Państwo wówczas użyć tekstu już przed odebraniem lub dostarczeniem przez pocztę drukowanego egzemplarza tj. z reguły kilka dni wcześniej, co jest szczególnie ważne w nagłych przypadkach. Za każde zlecenie uwierzytelnionego tłumaczenia otrzymają Państwo atrakcyjny kupon z rabatem, z którego można skorzystać przy składaniu kolejnego zamówienia. Unikalny, indywidualny kod kuponu ma nieograniczoną czasowo ważność.

Informacja o ochronie danych

Jestem zobowiązany przez Sąd do poufnego traktowania Państwa dokumentów i do nieujawniania ich osobom trzecim. Przywiązuję do tego zobowiązania i do ochrony danych osobowych dużą wagę. Z tego względu mój komputer jest chroniony hasłem administratora a korespondencja elektroniczna jest stale monitorowana przez program antywirusowy AVG AntiVirus 2014.

Wszystkie wykonane tłumaczenia oraz wiadomości e-mail są zapisywane, chyba że obowiązują szczególne umowy o ochronie danych. Zapisywane pliki służą przede wszystkim do celów kontroli podatkowej. Poza tym dane przechowywane są ze względu na prowadzenie i aktualizowanie terminologii. Zapis danych ma praktyczną korzyść dla klientów, ponieważ mogą Państwo w każdej chwili (nawet po upływie kilku lat) zażądać ponownego wystawienia tego samego tłumaczenia. Jeżeli mimo to nie chcą Państwo, aby tłumaczenia dokumentów były przeze mnie przechowywane, to proszę przekazać mi odpowiednią informację przy składaniu zlecenia.

Wskazówki dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych

Kwalifikacje zawodowe uzyskane poza granicami Niemiec (w tym w Polsce) są uznawane za równorzędne z niemieckimi kwalifikacjami przez kilka różnych urzędów w kraju związkowym Hesji. Informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Staatliches Schulamt w Darmstadt. Informacje na temat uznawalności kwalifikacji zawodowych w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat można znaleźć tutaj.

Proszę wziąć pod uwagę, że w przypadku świadectw i dyplomów jestem zobowiązany do przetłumaczenia typu szkoły, nazw ocen, kierunku studiów, tytułu zawodowego lub stopnia akademickiego w możliwie dokładny sposób. Obowiązujące w Niemczech nazwy zawodów mogę jedynie podać w nawiasie jako możliwy odpowiednik. Dokonanie oceny kwalifikacji i ich ostateczne uznanie leży w gestii odpowiedzialnych za to urzędów.

Tłumaczenie dokumentów w celu uznania kwalifikacji zawodowych jest tematem jednego z wpisów na moim blogu.

Honorarium

Wynagrodzenie za tłumaczenie uwierzytelnione jest obliczane na podstawie niemieckiej ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG). Zgodnie z ustawą honorarium za tłumaczenie jednej normowanej linijki tekstu składającej się z 55 znaków wynosi 1,55 euro (stawka podstawowa). W przypadku nieedytowalnych tekstów honorarium wynosi 1,75 euro za linijkę tekstu (stawka podwyższona). Jeżeli tłumaczenie jest szczególnie utrudnione ze względu na dużą liczbę wyrażeń specjalistycznych, słabą czytelność tekstu lub konieczność szybkiej realizacji, to wówczas stawka podstawowa wynosi 1,85 euro natomiast stawka podwyższona 2,05 euro.

W niektórych przypadkach istnieje możliwość przejęcia lub zwrotu kosztów za tłumaczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Podane stawki obowiązują dla wszystkich par językowych (polski, niemiecki, angielski). Podane ceny są cenami netto. Do sumy netto zostanie dodany ustawowy podatek VAT w wysokości 19% oraz ewentualne koszta przesyłki (z reguły 1,45 euro). Uzgodniona cena brutto będzie obejmować cały zakres usługi, to znaczy zarówno sam proces tłumaczenia jak i przygotowanie i finalizację zlecenia, dobór właściwej terminologii, formatowanie tekstu, sprawdzenie ortografii i gramatyki, wystawienie noty uwierzytelniającej, a także koszt druku.

W przypadku nieedytowalnych tekstów ilość linijek jest kalkulowana za pomocą oprogramowania do rozpoznawania tekstu (OCR) o nazwie Readiris. Jeżeli dokładne obliczenie ilości tekstu nie jest możliwe ze względów technicznych (odręczny zapis, nieczytelny druk, nierówny tekst itp.), to wówczas ilość znaków może albo zostać oszacowana albo ilość tekstu w tłumaczeniu może zostać w późniejszym terminie wzięta za podstawę do kalkulacji ceny.

Aktualności

UWAGA! ZMIANA ADRESU!
Od 01.12.2019 znajdą Państwo moje biuro na ulicy 117er Ehrenhof, nr budynku 3a w Mainz (tuż przy Kaiserstraße). Telefon stacjonarny jest aktualnie nieczynny, proszę o kontakt przez tel. komórkowy: (+49) 0 1522 2897887

22.-24.11.2019
Udział w konferencji BDÜ "Tłumaczenie w przyszłość"

12.07.2019
Tłumaczenie na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym w Bad Kreuznach

15.06.2019
Udział w Dniu Anglojęzycznym

09.05.2019
Tłumaczenie podczas poświadczenia umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej Litzenburger w Moguncji

NOWE! Zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi TRANSLIFY