Refundacja kosztów za tłumaczenie

Tłumaczenia są często niezbędne, ale też kosztowne. Oczywiście każdy klient chce mieć pewność, że tłumaczenie sporządzane dla niego nie zawiera błędów i spełnia najwyższe standardy. Szkoda więc, gdy przy tłumaczeniu tekstów cena jest jedynym kryterium, co nierzadko kończy się dopłacaniem, gdy dochodzi do problemów z rzekomo tańszym rozwiązaniem.

Wielu klientów jednak nie może sobie pozwolić na dobre tłumaczenie. Powstaje pytanie, czy i po spełnieniu jakich warunków istnieje szansa na przejęcie kosztów za tłumaczenie. Osoby zatrudnione na umowę o pracę mogą oczekiwać, że koszty za tłumaczenie zostaną poniesione przez pracodawcę, o ile istnieje związek między tłumaczonymi dokumentami, a wykonywaną pracą. Osoby poszukujące pracy są z kolei wspierane przez urzędy pracy (niem. Arbeitsamt) i urzędy aktywizacji zawodowej (niem. Jobcenter). W przypadku spraw sądowych istnieje możliwość otrzymania zwrotu wydatków za usługi tłumaczeniowe, o ile spełnione są określone warunki (patrz nad dole). Poza tym w wielu przypadkach można odliczyć poniesione koszty od podatku jako tak zwane koszty uzyskania przychodu.

W przypadku świadczonych przeze mnie usług tłumaczeniowych mają Państwo pewność, że zostaną one naliczone w należyty sposób, ponieważ honorarium obliczam według oficjalnych stawek, tj. według ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG-Gesetz). W ten sposób koszty za tłumaczenie mają zawsze solidną podstawę prawną uznawaną przez niemieckie sądy.