Kontakt

Adam Galamaga
GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Korekta tekstów

Dobry tekst nie zawiera żadnych ortograficznych, gramatycznych lub syntaktycznych błędów, jest „przyjazny“ dla czytelnika i dobrze sformułowany pod względem merytorycznym. Poza tym dobry tekst brzmi przekonująco dla grupy docelowej. Aby to osiągnąć, sensowne jest w wielu przypadkach zastosowanie tak zwanej zasady czworga oczu (w szczególności, gdy dany tekst ma zostać opublikowany w wysokim nakładzie). Tekst jest wówczas starannie sprawdzany przez niezależnego lingwistę, który dokonuje korekty niezauważonych błędów.
Jestem do dyspozycji, jeśli potrzebują Państwo korekty lub redakcji tekstów w języku polskim, niemieckim lub angielskim.

Sprawdzenie pisowni

Zakres tej usługi można różnie zdefiniować. Z jednej strony może to być zwykłe sprawdzenie pisowni, w ramach którego poprawiane są błędy w zakresie pisowni małą lub wielką literą, dzielenia wyrazów, formatowania akapitów, interpunkcji, ortografii i gramatyki, błędów wynikających z nieuwagi oraz literówek, które mimo odpowiedniej funkcji w edytorach zaskakująco często pojawiają się w końcowych wersjach tekstów. Z drugiej strony możliwa jest obszerna korekta, w ramach, której dokonywane są zmiany w konstrukcji całych zdań w celu upłynnienia tekstu. Sprawdzanie pisowni nie obejmuje jednak zmian merytorycznych.

Redakcja

Redakcja związana jest ze szczególnie dużym nakładem pracy i wymaga odpowiedniej wiedzy fachowej. Przy redagowaniu tekstu sprawdza się nie tylko poprawność językową, ale także jego treść. I tak na przykład, jeśli korektor zauważy, że zamiast terminu prawniczego rękojmia pojawia się niepoprawne pojęcie gwarancja, to dokona odpowiedniej wzmianki i zaproponuje użycie właściwego słowa. W przypadku zwykłego sprawdzenia pisowni tego typu wskazówki merytorycznie nie mają miejsca.

Korekta tłumaczeń

Przy dokonywaniu korekty tłumaczeń bierze się pod uwagę nie tylko styl i pisownię tekstu docelowego; także wierność tłumaczenia z oryginałem poddawana jest analizie. Sprawdzane są między innymi następujące aspekty:

  • Precyzja: Czy użyte zostały słowa adekwatnie oddające treść oryginału? Czy na przykład w tłumaczeniu komunikatów ostrzegawczych zachowana jest różnica między „ostrzeżeniem“ a „przestrogą“?
  • Spójność: Czy przedmioty już nazwane w tekście w określony sposób mają taką samą nazwę w dalszych rozdziałach? Czy czytelnik wie, o co chodzi, jeśli nagle pojawiają się synonimy?
  • Grupa docelowa: Czy tekst jest zrozumiały dla grupy docelowej? Czy niemiecki czytelnik będzie na przykład wiedział, że radca prawny jest odpowiednikiem Rechtsanwalt?
  • Styl pisma: Czy zastosowany styl pasuje do tematyki? Czy w tłumaczeniu pisma urzędowego pojawia się na przykład kolokwialne „dostałem“ zamiast „otrzymałem“?

Przebieg zlecenia i honorarium

Korektę dostarczam w dwóch plikach. W pierwszym poprawki są zaznaczone na niebiesko w tekście i ewentualnie opatrzone komentarzami, a drugi dokument zawiera wersję ostateczną po dokonaniu i przyjęciu wszystkich zmian (bez zaznaczonych poprawek i funkcji komentarza). Na życzenie obszernie oceniam jakość przedłożonego tekstu wystawiając stosowną ekspertyzę.
Wysokość honorarium zależy od zakresu usługi i jest ustalana indywidualnie. Stawki godzinowe typowe dla niemieckiej branży tłumaczeniowej zaczynają się w przypadku sprawdzania pisowni od 40 euro netto, honorarium za redakcję i korektę tłumaczeń wynosi zaś od 70 euro netto.

Aktualności

22.-24.11.2019
Udział w konferencji BDÜ "Tłumaczenie w przyszłość"

12.07.2019
Tłumaczenie na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym w Bad Kreuznach

15.06.2019
Udział w Dniu Anglojęzycznym

09.05.2019
Tłumaczenie podczas poświadczenia umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej Litzenburger w Moguncji

NOWE! Zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi TRANSLIFY