Kontakt

Adam Galamaga
GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Przekład literacki

Tłumaczenie literatury pięknej wymaga nie tylko świetnej znajomości języka, ale także szerokiego rozeznania w kwestiach kulturowych. Już jako młody tłumacz miałem szczęście i przywilej tłumaczyć kilka tekstów o walorach literackich. Aktualnie poszukuję nowych wyzwań w tym zakresie, w szczególności w kombinacji językowej polski → niemiecki. Jeżeli są Państwo autorem książki lub pracują w wydawnictwie i czytają te słowa, to proszę o skontaktowanie się ze mną, abyśmy mogli porozmawiać w niezobowiązujący sposób na temat Państwa projektu. W październiku znajdą mnie Państwo również na targach książki we Frankfurcie.

Profil

  • Studia germanistyczne na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, specjalizacja: wiedza o nowszej literaturze niemieckiej (ocena końcowa: bardzo dobry)
  • Studia anglistyczne na Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem i na Cardiff University, specjalizacja: wiedza o literaturze angielskiej oraz angielska historia kultury, idei i myśli społecznej (ocena końcowa: bardzo dobry)
  • Absolwent Szkoły Europejskiej Polsko-Niemieckie Liceum z niemiecką i polską maturą (przedmioty na poziomie rozszerzonym: j. niemiecki i angielski)

Publikacje

  • l1
Wolzogen, Johann Ludwig von: Anmerkungen zu den metaphysischen Meditationen von René Descartes [Uwagi do medytacji metafizycznych Rene Descartes'a], [w]: Quellen und Darstellungen zur Geschichte des Antitrinitarismus und Sozinianismus in der Frühen Neuzeit [Źródła i opracowania dotyczące historii antytrynitaryzmu i socynianizmu we wczesnym okresie nowożytnim], wyd. M. Mulsow u. F. Vollhardt, przeł. z polskiego Adam Galamaga, Berlin 2019 (w przygotowaniu)
  • l2
Degen, Isabella: Auf den Spuren von Salvador Dali [Śladami Salvadora Dali], [w]: Weltensicht und Erdenferne, hrsg. v. D. Emig-Herchen, przeł. z polskiego Adam Galamaga, Haag+Herchen, Hanau 2011
  • l3
Wel.-Konstantin, Junius: Sky-white, przeł. z niemieckiego Adam Galamaga, Kindle Edition 2011 (eBook)

Przykłady tłumaczeń

Tekst wyjściowy w j. polskim

Niemieckie tłumaczenie

- Pani ma coś z niej, gdy tu pani weszła, to tak jakbym ją widział przed 35 laty. Siedziała tu w tej kawiarni i pisała tak jak dziś pani. Byłem wtedy młodym, dojrzałym mężczyzną, szykowałem się do objęcia kierowniczego stanowiska zastępcy w katedrze filozofii.

Jakże ciekawe prowadziliśmy rozmowy. Dzieci nie mieliśmy, było za późno, Stella przekroczyła pięćdziesiątkę, ale miała w sobie tyle uroku, młodości, energii. Potrafiła zaczarować każdego mężczyznę... Mimo że byłem zawsze bardzo zajęty – zjazdy, obrady, konferencje naukowe, polityka, mieliśmy zawsze dla siebie czas. Stella była redaktorką w jednym z czasopism kobiecych, prowadziła rubrykę listów i porad. To ja byłem jej wyrocznią, mówiła: „Jesteś młody, masz świeże spojrzenie. Ja ze swym balastem życiowym widzę wszystko inaczej”.

- Sie haben etwas von ihr. Als Sie hereinkamen, war mir so, als hätte ich meine Frau vor 35 Jahren getroffen. Sie hatte in ebendieser Cafeteria gesessen und geschrieben wie Sie es heute tun. Ich war damals ein junger erwachsener Mann und sollte bald den Posten eines stellvertretenden Geschäftsführers am Institut für Philosophie übernehmen.

Wie interessant unsere Gespräche waren! Wir hatten keine Kinder, dafür war es schon zu spät. Stella hatte bereits ihr fünfzigstes Lebensjahr überschritten, sie hatte dennoch so viel Charme in sich, so viel Jugend und Energie. Sie konnte jeden Mann bezaubern... Obwohl ich immer sehr beschäftigt war – Symposien, Tagungen, wissenschaftliche Konferenzen, Politik, haben wir immer Zeit füreinander gefunden. Stella war Redakteurin bei einer Frauenzeitschrift, sie betreute die Rubrik für Briefe und Ratschläge. Ich war ihre Orakel, sie sagte: „Du bist jung, du hast einen frischen Blick. Ich mit den Lasten meines Lebens sehe alles anders“.

Tekst wyjściowy w j. niemieckim

Angielskie tłumaczenie

Ich werde mir etwas Zeit nehmen, sieben Tage, vielleicht nur ein paar oder vierundzwanzig Stunden, wahrscheinlich werden auch zwölf reichen – oder sieben. Zwei Tage und eine Stunde. Ja, das wird reichen, um mich von dir zu verabschieden. Um wieder an das Meer zu gehen, wo unser erster Kuss übernachtet. Wo Ebbe und Flut eine Symphonie spielen. Jedes Mal aufs Neue, wenn ich die Möven besuchen komme, überschattet mich der Gedanke du seist hier, irgendwo hinter den kleinen Sandhügeln würde ich dein schwarzes Haar erblicken und eine Weile beobachten, wie du aufs Meer schaust. Ich würde wieder lächeln und wahrscheinlich bliebe dieser Moment wieder einmal in meiner Erinnerung, wie einer der Tausende, die wir uns geschenkt haben.

I shall take my time, seven days, perhaps just a couple or twenty four hours, probably twelve hours would suffice, too – or seven. Two days and one hour. Yes, that will suffice for bidding farewell to you. For going to the seaside again, where our first kiss still dwells. Where the tides play a symphony. Whenever I come back to visit the seagulls I am overshadowed by the thought that you were here. Somewhere behind the small sand hills I would see your black hair and watch for a while as you look over the sea. I’d smile again and the moment would live in my memory like the thousands of others we have given each other.

Tekst wyjściowy w j. niemieckim

Polskie tłumaczenie

Übersetzungen gehören für mich zu den schönsten transzendenten Gesten, zu denen wir Menschen imstande sind. Es gibt in der Bibel eine Geschichte, um die unendliche Sprachvielfalt unseres Planeten zu erklären: die Geschichte des Turmbaus zu Babel, die Geschichte von der Verwirrung der Zungen, in welche die Erbauer verfielen, die Geschichte von den Kämpfen, die zwischen den Menschen ausbrachen, als sie sich nicht mehr miteinander verständigen konnten. „Du verstehst mich nicht!“ Wie oft hören wir andere Menschen das sagen, selbst und gerade diejenigen, die doch eigentlich die gleiche Sprache wie wir sprechen. „Das ist ein Missverständnis“ ist ein anderer geläufiger Ausdruck; Missverständnisse haben nur allzu oft üble Folgen.

Tłumaczenia należą dla mnie do najpiękniejszych transcendentnych gestów, na które stać nas ludzi. Jest w Biblii opisana historia, która wyjaśnia nieskończoną różnorodność językową naszej planety: historia o Wieży Babel, o pomieszaniu języków, które stało się doświadczeniem jej budowniczych. Jest to historia o konfliktach między ludźmi, do których dochodzi ze względu na brak porozumienia. „Nie rozumiesz mnie!“ - jak często słyszymy to od innych ludzi, często nawet władających tym samym językiem co my. „To nieporozumienie!“ jest innym powszechnym wyrażeniem. A nieporozumienia niosą ze sobą nazbyt często złe konsekwencje.

Aktualności

22.-24.11.2019
Udział w konferencji BDÜ "Tłumaczenie w przyszłość"

12.07.2019
Tłumaczenie na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym w Bad Kreuznach

15.06.2019
Udział w Dniu Anglojęzycznym

09.05.2019
Tłumaczenie podczas poświadczenia umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej Litzenburger w Moguncji

NOWE! Zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi TRANSLIFY