Kontakt

GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Tłumaczenie prawnicze

W międzynarodowych relacjach prawnych praca tłumacza jest tak samo ważna i odpowiedzialna jak praca adwokata. Jeśli tłumaczenie jest nieprecyzyjne lub błędne, to uciążliwe procesy i utrata pieniędzy są niemal pewne. Z tego względu warto skorzystać z usług tłumacza specjalistycznego, który dostarczy Państwu gramatycznie poprawny i wierny oryginałowi tekst ze starannie dobraną terminologią. Zlecając mi tego typu dokument mają Państwo pewność, że jest on w dobrych rękach.

W mojej działalności jako tłumacz przysięgły języka polskiego, niemieckiego i angielskiego mam do czynienia każdego dnia ze specjalistycznymi tekstami z zakresu prawa takimi jak umowy lub wyroki sądu. Obok wieloletniego doświadczenia jako tłumacz dokumentów prawnych mam za sobą liczne tłumaczenia ustne w tej dziedzinie (na rozprawach sądowych, w urzędach, czy też przy poświadczeniach notarialnych). Poza tym ściśle współpracuję z kilkoma międzynarodowymi kancelariami prawniczymi.

Bezpieczne tłumaczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej na wypadek szkód na osobach i rzeczach lub strat finansowych

Tłumaczenie tekstów prawniczych to delikatna sprawa. Każde sformułowanie odbiegające od oryginału może oznaczać nie tylko niepotrzebne nieporozumienia, ale także konkretną utratę czasu i pieniędzy. Z tego względu zadanie to powinno zostać powierzone profesjonaliście, który wykona tłumaczenie w należytej jakości. Nigdy nie popełniłem rażącego błędu w tłumaczeniu, który doprowadziłby do szkody finansowej. Jeżeli któregoś dnia dojdzie do takiej nieprawdopodobnej sytuacji, to jestem na to dobrze przygotowany (oraz Państwo jako moi klienci!), ponieważ posiadam stosowne ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej na wypadek jakichkolwiek szkód na osobach i rzeczach lub strat finansowych spowodowanych moją pracą. Moje ubezpieczenie Boss Assekuranz jest specjalnie dostosowane do wymagań zawodu tłumacza i oferuje ubezpieczenie ryzyka do 5 mln euro. Więcej informacji na temat tego ubezpieczenia można znaleźć (w języku niemieckim) pod tym linkiem.


haken gruenGwarantowana ochrona danych

W odróżnieniu od agencji tłumaczeń, które nie dysponują własnymi tłumaczami, ale wysyłają zlecenia dalej do tłumaczy z zewnątrz, ja realizuję wszystkie zlecenia samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Przekazują Państwo poufne dokumenty konkretnej osobie wiedząc, że mogą pociągnąć ją do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody.
Jako tłumacz przysięgły jestem zobligowany do przestrzegania ustawy o zachowaniu poufności (niem. „Verpflichtungsgesetz"). Przepisy tej ustawy obejmują przestępstwa takie jak naruszenie obowiązku należytego przechowywania dokumentów, naruszenie poufności słowa, naruszenie tajemnic prywatnych, wykorzystanie obcych tajemnic lub naruszenie tajemnicy podatkowej. Traktuję obowiązek zachowania poufności wobec Państwa danych bardzo poważnie i podejmuję wszelkie możliwe środki, aby go wypełnić. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na podstronie ochrona danych.


haken gruenProfesjonalne podejście do pracy

Zajmuję się wyłącznie tłumaczeniem pisemnym i ustnym i dlatego jestem dla Państwa dostępny także w przypadku krótkoterminowych zleceń. Traktuję każde zlecenie z należytą starannością i używam określonego sformułowania w tłumaczeniu tylko wówczas, gdy mam stuprocentową pewność, że jest ono poprawne. Tłumaczenia, którym poświęca się czas, i które w rezultacie nie zawierają błędów, oszczędzą Państwu niepotrzebnych kłopotów i utraty pieniędzy.

Jest cały szereg argumentów, dlaczego do tłumaczenia dokumentu prawnego warto bezpośrednio zaangażować indywidualnego tłumacza, zamiast korzystać z usług biur tłumaczeń lub – broń Boże! – programów do tłumaczenia maszynowego takich jak Tłumacz Google. Ani jedno ani drugie nie zapewni Państwu wystarczającego bezpieczeństwa prawnego i jakości przekładu.

Moje kompetencje i specjalizacje

Szczególnie dobrą znajomość materii posiadam w następujących dziedzinach: prawo umów, prawo karne i policyjne, prawo rodzinne, prawo o cudzoziemcach, prawo spadkowe, prawo o znakach towarowych, prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych, ogólne warunki umów.

Kwalifikacje w pigułce:

  • Zdane egzaminy państwowe jako tłumacz języka polskiego, niemieckiego i angielskiego
  • Zaprzysiężenie w Sądzie Krajowym we Frankfurcie nad Menem, Wyższym Sądzie Krajowym w Koblencji oraz w Ministerstwie Sprawiedliwości RP
  • Członek renomowanego Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy BDÜ
  • Ukończone studia magisterskie na kierunku filozofia, germanistyka i anglistyka na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie nad Menem i Cardiff University (specjalizacje: filozofia prawa, przekład pisemny, literaturoznastwo)
  • Absolwent Szkoły Europejskiej Polsko-Niemieckie Liceum w Löcknitz z polską i niemiecką maturą
  • 10 lat doświadczenia w tłumaczeniach pisemnych i ustnych
  • Tłumacz na pełen etat = elastyczny i zawsze osiągalny, kiedy trzeba
  • Last but not least = 5 semestrów studiów prawniczych (Bachelor of Laws) na FernUniversität Hagen (2011-2014)

Referencje i tłumaczenia próbne

Na mojej stronie internetowej znajdują się liczne listy referencyjne, które mogą Państwo w razie potrzeby bezpośrednio zweryfikować. Moje kwalifikacje jako tłumacz przysięgły można sprawdzić w urzędowym spisie tłumaczy przysięgłych pod adresem www.justiz-dolmetscher.de.

W plikach PDF na dole można przeczytać tłumaczenia próbne ze zrealizowanych przeze mnie tłumaczeń, które umożliwią Państwu wgląd w moją pracę. Ze względu na poufność danych wszystkie teksty są anonimowe. Szczególnie skomplikowane fragmenty zostały wyjaśnione za pomocą komentarza tak, aby mogli Państwo przekonać się, jaka wiedza specjalistyczna i precyzja są potrzebne do stworzenia dobrego, bliskiego oryginałowi tłumaczenia.

arrow Próbki tłumaczeń tekstów prawniczych (polski-niemiecki)
arrow Próbki tłumaczeń tekstów prawniczych (polski-angielski)
arrow Próbki tłumaczeń tekstów prawniczych (niemiecki-angielski)

Honorarium

W odróżnieniu od niektórych biur tłumaczeń, które oferują nieprzejrzyste, ryczałtowe ceny, honorarium za moje usługi opiera się na zapisach ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych (JVEG). Ta metoda kalkulacji cen jest szczególnie fair wobec klienta, ponieważ w ten sposób płacą Państwo zawsze za rzeczywistą ilość tekstu w dokumencie.

Zgodnie z ustawą honorarium za tłumaczenie jednej normowanej linijki tekstu składającej się z 55 znaków wynosi 1,55 euro (stawka podstawowa). W przypadku nieedytowalnych tekstów honorarium wynosi 1,75 euro za linijkę tekstu (stawka podwyższona). Jeżeli tłumaczenie jest szczególnie utrudnione ze względu na dużą liczbę wyrażeń specjalistycznych, słabą czytelność tekstu lub konieczność szybkiej realizacji, to wówczas stawka podstawowa wynosi 1,85 euro natomiast stawka podwyższona 2,05 euro.

Więcej informacji na temat obliczania honorarium można znaleźć tutaj.

Wiedzieli Państwo, że w przypadku procesów cywilnych to często strona przeciwna jest zobligowana do przejęcia kosztów za tłumaczenie pisemne obliczonych według ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych? Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

DE EN PL

Używam

sdl PL

Logo_Across

Aktualności

22.-24.11.2019
Udział w konferencji BDÜ "Tłumaczenie w przyszłość"

12.07.2019
Tłumaczenie na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym w Bad Kreuznach

15.06.2019
Udział w Dniu Anglojęzycznym

09.05.2019
Tłumaczenie podczas poświadczenia umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej Litzenburger w Moguncji

NOWE! Zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi TRANSLIFY