Profesjonalni tłumacze dla innych języków

Jako tłumacz-freelancer realizuję wszystkie zlecenia na własną odpowiedzialność i wyłącznie w moich trzech językach roboczych, tj. w języku polskim, niemieckim i angielskim. Jeżeli potrzebują Państwo tłumacza dla innego języka, to polecam skorzystać z wyszukiwarki Federalnego Stowarzyszenia Tłumaczy BDÜ. Mogą mieć Państwo wówczas pewność, że trafią na rzetelnego tłumacza, ponieważ do tego stowarzyszenia przyjmowani są wyłącznie tłumacze legitymujący się ukończeniem odpowiednich studiów uniwersyteckich, zdaniem egzaminu państwowego i/lub wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Przy wyborze tłumacza warto zwrócić uwagę na kilka oznak jakości charakterystycznych dla tej branży. Profesjonalnych tłumaczy można z reguły poznać po następujących cechach:

  • Osiągalność: Tłumacze wykonujący ten zawód na pełen etat reagują szybko na zapytania i są otwarci na pomoc.
  • Konkretne specjalizacje: Dobry tłumacz wie, gdzie są granice jego kompetencji, i jakie zlecenia może przyjąć zachowując czyste sumienie. Jedni specjalizują się w przekładzie prawnym i tłumaczeniu tekstów marketingowych, inni zaś zajmują się tekstami technicznymi lub medycznymi. Należy wystrzegać się osób, którzy uważają, że potrafią tłumaczyć wszystkie teksty specjalistyczne.
  • Referencje: Doświadczeni tłumacze są zazwyczaj w stanie przedstawić na żądanie konkretne próbki tłumaczeń oraz listy referencyjne od klientów.
  • Przejrzysta polityka cenowa: Można łatwo zauważyć, że dana osoba oferuje stosowne honoraria, jeśli potrafi wyjaśnić nakład pracy i podstawę kalkulacji, np. wskazując na ustawę o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych.
  • Pytania dotyczące dokumentów: Profesjonalny tłumacz zwróci Państwa uwagę na ewentualne nieścisłości w tekście wyjściowym i poinformuje, jeśli nie będzie w stanie rozczytać jakiegoś fragmentu.

Jeżeli chcą Państwo sprawdzić, czy dany tłumacz rzeczywiście posiada status tłumacza przysięgłego w Niemczech, to proszę spojrzeć na urzędową listę tłumaczy przysięgłych pod adresem www.justiz-dolmetscher.de