Kontakt

Adam Galamaga
GermanDE-CH-ATEnglish (UK)PolishPL
Loading
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-juristisch-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-weltweit-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-10-jahre-plgk-is-1.jpglink
https://www.galamaga.eu/modules/mod_image_show_gk4/cache/banners.banner-fair-plgk-is-1.jpglink

Częste pytania

Tutaj znajdą Państwo listę najczęściej zadawanych mi pytań. Proszę kliknąć na dowolny przycisk w celu pokazania odpowiedzi na interesujące Państwa pytanie.

Jaki jest koszt tłumaczenia?

Dla uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentów prawnych takich jak akty urodzenia lub świadectwa szkolne obowiązują stawki według ustawy o wynagrodzeniu tłumaczy przysięgłych JVEG. W przypadku pozostałych tekstów specjalistycznych honorarium zależy od tematyki i stopnia trudności. W niektórych przypadkach istnieje możliwość przejęcia lub zwrotu kosztów za tłumaczenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Czy tłumaczenie uwierzytelnione jest uznawane w innych landach?

Tak, uwierzytelnienie jest uznawane przez urzędy, sądy, szkoły wyższe i wszystkie inne instytucje publiczne na terenie całych Niemiec. Podstawę ku temu stanowi zmiana z dnia 30.10.2008 w § 142 u. 3 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (zarządzenie dot. przedkładania aktów prawnych). Poza tym zgodnie z § 189 niemieckiej ustawy o ustroju sądów powszechnych jestem uprawniony do tłumaczenia ustnie pod przysięgą zarówno przed sądami federalnymi, jak i przed sądami wszystkich instancji na szczeblu kraju związkowego.

Czy tłumaczenie uwierzytelnione jest uznawane za granicą?

Uznawanie tłumaczeń przysięgłych poza granicami Niemiec nie jest jednoznacznie uregulowane, dlatego najlepiej jest zwrócić się bezpośrednio do urzędu za granicą, który ma przyjąć tłumaczenie, i zapytać, czy jest ono przez nie honorowane.

W przypadku tłumaczeń na język polski należy podkreślić, że ambasada i konsulaty RP w Niemczech przyjmują wyłącznie tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumaczy wpisanych na listę tłumaczy przysięgłych polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości. Posiadany przeze mnie status tłumacza przysięgłego zarówno w Niemczech jak i w Polsce gwarantuje, że wszystkie urzędy i placówki dyplomatyczne w obu krajach zaakceptują moje tłumaczenie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

Czy muszę przedłożyć dokument do tłumaczenia w oryginale?

Istnieje możliwość uwierzytelnienia zgodności tłumaczenia z odpisem. W przypadku dostarczenia drukowanej lub elektronicznej kopii (skanu) oryginalnego dokumentu proszę dopilnować, aby kopia była kompletna i czytelna.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty do tłumaczenia?

Istnieje kilka możliwości. Mogą Państwo:

  • wysłać dokumenty pocztą lub przez e-mail,
  • przekazać mi dokumenty osobiście w Mainz po uzgodnieniu terminu lub wrzucić je do mojej (bezpiecznej) skrzynki na listy wraz z danymi kontaktowymi na zewnątrz budynku.

W przypadku przesyłki oryginalnych dokumentów pocztą proszę skorzystać z listu poleconego (niem. "Einschreiben").

W jaki sposób mogę uregulować rachunek?

Płatność może nastąpić przelewem bankowym, przez system PayPal, gotówką lub za pobraniem. W przypadku płatności honorarium po dostarczeniu tłumaczenia, kwotę rachunku należy uregulować w ciągu 30 dni zgodnie z niemieckim prawem.

Czy do mojego rachunku zostanie naliczony podatek VAT?

Ustawowy podatek od towarów i usług w Niemczech wynosi 19% od sumy netto i zgodnie z federalną ustawą o podatku obrotowym nie zostanie naliczony tylko wtedy, gdy Państwa firma ma swoją siedzibę w innym kraju UE (tak zwana dostawa wewnątrzwspólnotowa) lub poza UE. Klienci prywatni są zobowiązani do zapłaty podatku VAT niezależnie od miejsca zamieszkania.

Czy tłumaczenia uwierzytelnione tracą ważność z upływem czasu?

Nie. Noty uwierzytelniające nie podlegają przedawnieniu i zachowują ważność nawet po upływie kilkudziesięciu lat.Czy może Pan zniemczyć imiona/miejscowości?

Imiona i nazwiska muszą zostać zapisane w tłumaczeniu w takim brzmieniu, w jakim widnieją na oryginale. Istnieje jednak możliwość wzmianki (tzw. przypis tłumacza) w nawiasie, iż niemiecka wersja imienia odbiega od wersji w oryginale (np. "Christoph" zamiast "Krzysztof).

Nazwy miejscowości są zniemczane tylko wówczas, gdy niemieckie nazwy są ogólnie znane (np. "Danzig" zamiast "Gdańsk"). W przypadku nazw miejscowości, które należały przed 1945 rokiem do Rzeszy Niemieckiej, zaznaczam zarówno polską jak i niemiecką nazwę. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych nieporozumień przede wszystkim w przypadku aktów urodzenia.

Czy może Pan wystawić uwierzytelnioną kopię oryginalnego dokumentu?

Możliwe, że przedkładając dokumenty w niemieckim urzędzie zostaną Państwo poproszeni o okazanie tak zwanej "amtlich beglaubigte Kopie" lub "öffentlich beglaubigte Kopie". Tego typu urzędowo uwierzytelniona kopia nie ma nic wspólnego z tłumaczeniem przysięgłym, ale zostanie Państwu wydana w urzędzie obywatelskim (Bürgeramt) lub w sądzie lokalnym (Ortsgericht). Dane kontaktowe Ortsgericht we Frankfurcie można znaleźć tutaj. W Moguncji istnieje możliwość uzyskania uwierzytelnionej kopii w Stadtverwaltung.

Czy tłumaczenia są korygowane przez innego tłumacza?

W przypadku urzędowych dokumentów, które muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (tzw. tłumaczenia uwierzytelnione), korekta przez osobę trzecią jest z zasady wykluczona ze względu na obowiązek zachowania poufności. W każdym przypadku indywidualny tłumacz przysięgły poświadcza zgodność tłumaczenia z oryginałem. Oznacza to, że poprawność własnoręcznie wykonanego tłumaczenia powinna zostać kilkakrotnie sprawdzona.

W przypadku innych tekstów istnieje możliwość zastosowania tzw. zasady czworga oczu. W takim przypadku tłumaczenia mogą zostać dodatkowo skorygowane lub zredagowane przez innego tłumacza, przy czym cena takiego przekładu jest wyższa.

Tłumaczenie przysięgłe z Polski nie zostało mi uznane, czy może Pan po prostu je podbić stemplem?

Zgodnie z wytycznymi Sądu nie jest niestety możliwe uwierzytelnianie tłumaczeń wykonanych przez innych tłumaczy. Wolno mi jedynie uwierzytelniać tłumaczenia wykonane przeze mnie.

Przetłumaczyłem/-am dokument samodzielnie, czy może Pan po prostu uwierzytelnić?

Niestety nie jest to możliwe. Abstrahując od faktu, iż tłumaczom wolno uwierzytelniać tylko własne tłumaczenia, musiałbym i tak sformułować tekst zgodnie z własnym osądem. To ja składam własnoręczny podpis na tłumaczeniu i odpowiadam prawnie za każde wyrażenie użyte w tekście.

DE EN PL

Używam

sdl PL

Logo_Across

Aktualności

22.-24.11.2019
Udział w konferencji BDÜ "Tłumaczenie w przyszłość"

12.07.2019
Tłumaczenie na rozprawie głównej w Sądzie Rejonowym w Bad Kreuznach

15.06.2019
Udział w Dniu Anglojęzycznym

09.05.2019
Tłumaczenie podczas poświadczenia umowy majątkowej małżeńskiej w kancelarii notarialnej Litzenburger w Moguncji

NOWE! Zarządzanie wielojęzycznymi projektami tłumaczeniowymi TRANSLIFY