Uwierzytelnione tłumaczenie świadectw do uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech: więcej niż sama pieczątka

Kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą są weryfikowane w ramach specjalnej procedury urzędowej, zanim zostaną uznane za równorzędne z zawodami chronionymi w Niemczech. Postępowania nostryfikacyjne odbywają się na szczeblu kraju związkowego, tak więc różne urzędy są kompetentne w zależności od regionu. Na przykład za uznanie kwalifikacji z zagranicy w przypadku świadectw ukończenia szkół zawodowych i technicznych odpowiedzialne są w Hesji państwowe urzędy szkolne (staatliche Schulämter). Obok urzędowo potwierdzonej kopii oryginalnego świadectwa wraz z listą ukończonych przedmiotów i uzyskanych ocen i życiorysu trzeba także przedłożyć tłumaczenia świadectw uwierzytelnione przez tłumacza zaprzysiężonego dla sądów i notariuszy w Niemczech.

Wybór tłumacza nie powinien być przypadkowy i kierować się wyłącznie kryterium ceny. Jak w przypadku każdej innej usługi, za tanią cenę otrzyma się z reguły tani produkt. W najlepszym przypadku Państwa świadectwa powinny zostać przetłumaczone przez profesjonalistę zajmującego się tłumaczeniami „na pełen etat” i dysponującego co najmniej kilkuletnim doświadczeniem, który nie wykona tego odpowiedzialnego zadania w 10 minut, ale włoży w tę pracę należyty czas i wysiłek. W praktyce oznacza to na przykład dokładne sprawdzenie nazw przedmiotów lub wykładów. Jakość tłumaczenia świadectwa jest zagwarantowana tylko wtedy, gdy użyte sformułowania brzmią znajomo dla niemieckiego ucha. Z tego względu sensownie jest tłumaczyć przedmiot uczony w polskich liceach ekonomicznych o nazwie „zasady rachunkowości” bez użycia dosłownego „Regeln des Rechnungswesens”, ale raczej korzystając z wyrażenia „Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung“. Jest to bowiem utarty niemiecki termin, który dokładnie oddaje treść polskiej nazwy. To może wiedzieć jednak tylko ktoś, kto poświęcił czas na wyszukiwanie terminologii i rzeczywiście zajrzał do różnych źródeł i słowników.

Istotne jest również zwrócenie uwagi na różnice między różnymi systemami szkolnictwa i podjęcie ewentualnej decyzji o deskryptywnym zamiast dosłownym przekładzie (lub o dodaniu przypisów). Do tego celu wymagana jest pewna doza zaangażowania ze strony tłumacza, ogląd specjalisty, profesjonalny warsztat pracy i nierzadko czasochłonne poszukiwanie właściwej terminologii. Atrybuty te niekoniecznie odnoszą się do licznych okazyjnych tłumaczy, którzy uprawiają ten zawód niekonsekwentnie i postrzegają go jedynie jako źródło dodatkowego zarobku w weekendy. Jaki użytek ma klient z tłumaczenia przysięgłego niemieckiego świadectwa maturalnego na język angielski za supercenę 20 euro, jeżeli nagłówek jest przetłumaczony po prostu jako „Abitur Certificate“, co jest niezrozumiałe dla Amerykanina lub Brytyjczyka? Zrozumiałość i cel tłumaczenia muszą być koniecznie wzięte pod uwagę. Z tego względu tłumaczenie „Certificate confirming the attainment of the general academic standard required for admission to a university“ byłoby słuszniejsze. Sformułowanie to jest długie i niezgrabne, ale dokładnie odzwierciedla uzyskaną kwalifikację i jest dokładnie tym tłumaczeniem, którego klient potrzebuje.